Duży sukces w dowód dobrej pracy z młodzieżą…

Sport młodzieżowy w naszym klubie jest strategicznym działaniem klubu. W działalności klubu praca z młodzieżą stoi na pierwszym miejscu i rok 2015 udowodnił, że ciężka praca popłaca.

W klasyfikacji Sportu Młodzieżowego nasz klub w 2015 roku zgromadził rekordową liczbę punktów 212,5 punkta co dało nam w całej Polsce aż 106 miejsce wśród wszystkich sklasyfikowanych klubów (we wszystkich dyscyplinach). Klubów w klasyfikacji ujęto aż 3372 a należy zaznaczyć, że są to jedynie te kluby, które zdobyły jakiekolwiek punkty. Należy też podkreślić, że wiele klubów które zajęły wyższe pozycje to kluby wielosekcyjne, w których na konto klubu spływają punkty z różnych dyscyplin sportu. Nasz klub wiadomo jest klubem w jednej sekcji.

Jeszcze większym sukcesem klubu Dziewiątka-Amica Wronki jest fakt, że w kategorii klubów z gmin do 20 tys. mieszkańców nasz klub zajął aż 7 miejsce, za co klub został uhonorowany statuetką i specjalnym czekiem na 10 tysięcy złotych. Z rąk Ministra Sportu (Witolda Bańki) i zaproszonych gości nagrodę odebrał Prezes Klubu – Maciej Kląskała.

Warto dodać, że gmina Wronki również zajęła rekordowo wysoką pozycję w klasyfikacji wszystkich polskich gmin, dla których punktowały kluby. Miejsce Wronek w 2015 roku to 111 miejsce (867 sklasyfikowanych). Również Powiat Szamotulski zajął historycznie wysoką pozycję 113 miejsce (360 sklasyfikowanych powatów). Warto zaznaczyć, że Powiat Szamotulski uzyskał łącznie 309 punktów (z czego aż 212,5 to punkty z naszego klubu).

gala_Sportu_Młodzieżowego

<źródło zdjęcia: Ministerstwo Sportu> Maciej Kląskała (czwarty z lewej) odbiera nagrodę za 7 miejsce w klasyfikacji klubów z gmin do 20 tys. mieszkańców

„Ten sukces daje kolejną dawkę nowych sił do dalszej pracy na rzecz klubu. Nie ma większego bodźca do działania na rzecz młodzieży jak jasny przekaz ze strony Ministerstwa Sportu, że ta praca ma duży sens.” – powiedział uradowany Maciej Kląskała.