Zarząd

Zarząd Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka-Amica” Wronki w kadencji 2019-2023 pracuje w następującym składzie:

Prezes Zarządu:
Maciej Kląskała
V-ce Prezes Zarządu:
Roman Bączkiewicz
V-ce Prezes Zarządu:
Marcin Michalak
Skarbnik:
Natalia Skrzypczak-Bączkiewicz

Sekretarz:
Małgorzata Konieczna
Członek Zarządu:
Wiesław Grzywaczewski
Członek Zarządu:
Tomasz Michalak