Pożegnanie wakacji na kręgielni…

W drugim miesiącu wakacji we wtorek i środę zajęciom, które odbywały się od 10.00 do 13.00 przyświecała idea miłego spędzenia czasu wolnego oraz integracja podczas zabaw. Dzieciaki, które pierwszy raz pojawiły się na obiekcie zapoznawały się z zasadami gry w kręgle, starsi chętnie grali np. w piramidę. Warto podkreślić, że również rodzice angażowali się w zajęciach a ich pomoc była nieoceniona przy dużej frekwencji.

W piątek 28 sierpnia 2014  odbył się kolejny Otwarty Turniej Kręglarski dla dzieci i młodzieży „Pożegnanie wakacji 2013”, któryzorganizowany został przez Gminę Wronki (główny sponsor nagród) reprezentowany przez Natalię Skrzypczak-Bączkiewicz oraz K.K. Dziewiątka-Amica” Wronki w osobie Roman Bączkiewicza. Tego dnia do rywalizacji o nagrody przystąpiła 38-osobowa grupa młodych kręglarzy. Turniej rozegrany został w sześciu kategoriach wiekowych: dzieci do 5 lat, dziewczynki/chłopcy 6-7 lat, dziewczynki/chłopcy 8-9 lat, dziewczynki 10-12 lat, chłopcy 10-12 lat, dziewczyny/chłopcy 13-15 lat, Każdy zawodnik oddał ponad 30 rzutów do tzw. pełnych ustawień kręgli.
Zdjęcia z turniejów z cyklu Lato w mieście…

Poniżej wymienieni zostali najlepsi uczestnicy w poszczególnych grupach wiekowych:

Kategoria: Dzieci do 5 lat
1. miejsce – Nadia Kopras-Kabacińska
2. miejsce – Adrian Skrzypczak
3. miejsce – Aleksander Gorajski
4. miejsce – Lena Morysiak
Kategoria: Dzieci 6–7 lat
1. miejsce – Maciej Roszak
2. miejsce – Oliwier Piaskowski
3. miejsce – Oliwia Skrzypczak
4. miejsce – Igor Brzóska
Kategoria: Dziewczynki/Chłopcy 8-9 lat
1. miejcie – Julia Rusinek
2. miejsce – Olga Spychała
3. miejsce – Emilka Stróżyna
4. miejsce – Oliwia Piaskowska
Kategoria: Dziewczynki 10–12 lat
1. miejcie – Martyna Przybył
2. miejsce – Nicola Tarka
3. miejsce – Wiktoria Błajek
Kategoria: Chłopcy 10-12 lat
1. miejcie – Piotr Szermer
2. miejsce – Mateusz Skobel
3. miejsce – Patryk Mataj
4. miejsce – Jakub Skrzypczak
Kategoria: Dziewczyny/Chłopcy 13 – 15 lat
1. miejcie – Dominika Waroś
2. miejsce – Sebastian Frankowski
3. miejsce – Kamil Mataj
4. miejsce – Julia Citkowska

Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, zwycięzcy w każdej kategorii nagrodzeni zostali pucharami, zawodnicy z miejsc 2-4 otrzymali medale, a z miejsc 1-3 nagrodzeni zostali dodatkowo upominkami gminnymi.

Podsumowując tegoroczne letnie zajęcia na kręgielni trzeba podkreślić, że cieszyły się one dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci jak i młodzieży. Górna granica wieku uczestników wynosiła 15 lat. Duża frekwencja to dowód, że „Wronki kręglami stoją”, a wiek uczestników, że w kręgle mogą bawić się wszyscy, nawet najmłodsi mieszkańcy naszego miasta.

Ze sportowym pozdrowieniem „Dobry rzut”