Zarząd

Zarząd Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka-Amica” Wronki w kadencji 2015-2019 pracuje w następującym składzie:

Prezes Zarządu: Maciej Kląskała

V-ce Prezes Zarządu: Roman Bączkiewicz

V-ce Prezes Zarządu: Filip Brzóska

Sekretarz: Marcin Michalak

Skarbnik: Natalia Skrzypczak-Bączkiewicz

Członkowie Zarządu: Tomasz Michalak i Krzysztof Sawala