Walne Zebranie Członków za rok 2021

Zarząd Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka-Amica” Wronki w dniu 06.06.2022 roku podjął decyzję o zwołaniu na dzień 20.06.2022 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków.

Zebranie odbędzie się w o godzinie 19:00 w pierwszym terminie, a przy braku quorum o godzinie 19:15 w drugim terminie, na ul. Nowa 1, Wronki w Wigwamie.

Zapraszamy

Plan Zebrania:

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez  Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie merytoryczne Klubu za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za 2021 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Głosowanie za zatwierdzeniem sprawozdań.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie zebrania
Zaszufladkowano do kategorii Zarząd

Dziewiątka z Amicą kolejne lata…

Wroniecka Dziewiątka – jeden z największych klubów kręglarskich w Polsce ponownie podpisał umowę sponsorską z Amica S.A. Producent AGD z Wronek nieprzypadkowo wspiera klub z 40-letnią tradycją już od 2012 roku. Sportowa rywalizacja na kręglarskich torach to jedna z ulubionych form spędzania czasu pracowników firmy.

Czytaj dalej

Duży sukces w dowód dobrej pracy z młodzieżą…

Sport młodzieżowy w naszym klubie jest strategicznym działaniem klubu. W działalności klubu praca z młodzieżą stoi na pierwszym miejscu i rok 2015 udowodnił, że ciężka praca popłaca.

W klasyfikacji Sportu Młodzieżowego nasz klub w 2015 roku zgromadził rekordową liczbę punktów 212,5 punkta co dało nam w całej Polsce aż 106 miejsce wśród wszystkich sklasyfikowanych klubów (we wszystkich dyscyplinach). Klubów w klasyfikacji ujęto aż 3372 a należy zaznaczyć, że są to jedynie te kluby, które zdobyły jakiekolwiek punkty. Należy też podkreślić, że wiele klubów które zajęły wyższe pozycje to kluby wielosekcyjne, w których na konto klubu spływają punkty z różnych dyscyplin sportu. Nasz klub wiadomo jest klubem w jednej sekcji.

Jeszcze większym sukcesem klubu Dziewiątka-Amica Wronki jest fakt, że w kategorii klubów z gmin do 20 tys. mieszkańców nasz klub zajął aż 7 miejsce, za co klub został uhonorowany statuetką i specjalnym czekiem na 10 tysięcy złotych. Z rąk Ministra Sportu (Witolda Bańki) i zaproszonych gości nagrodę odebrał Prezes Klubu – Maciej Kląskała.

Warto dodać, że gmina Wronki również zajęła rekordowo wysoką pozycję w klasyfikacji wszystkich polskich gmin, dla których punktowały kluby. Miejsce Wronek w 2015 roku to 111 miejsce (867 sklasyfikowanych). Również Powiat Szamotulski zajął historycznie wysoką pozycję 113 miejsce (360 sklasyfikowanych powatów). Warto zaznaczyć, że Powiat Szamotulski uzyskał łącznie 309 punktów (z czego aż 212,5 to punkty z naszego klubu).

gala_Sportu_Młodzieżowego

<źródło zdjęcia: Ministerstwo Sportu> Maciej Kląskała (czwarty z lewej) odbiera nagrodę za 7 miejsce w klasyfikacji klubów z gmin do 20 tys. mieszkańców

„Ten sukces daje kolejną dawkę nowych sił do dalszej pracy na rzecz klubu. Nie ma większego bodźca do działania na rzecz młodzieży jak jasny przekaz ze strony Ministerstwa Sportu, że ta praca ma duży sens.” – powiedział uradowany Maciej Kląskała.

Nowy regulamin płacenia składek klubowych

Zarząd Klubu w dniu 25.03.2015 r. podjął uchwałą decyzję o zmianie regulaminu płacenia składek członkowskich. Nie uległa zmianie wysokość składki a zmiany miały na celu ujednolicenie zasad, by poprawić skuteczność ściągalności składek.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wszystkich członków i przestrzeganie zasad w nim obowiązujących.

Przypominamy, że wszelkie regulaminy są dostępne w zakładce Sprawy Klubowe.

REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH [pdf]

Zaszufladkowano do kategorii Zarząd

Nowy, stary Prezes…

W dniu 19 marca odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków, które głównym celem było wybranie nowych władz klubu na kadencję 2015-2018.

Z uwagi na brak kilku członków do uzyskania quorum, zebranie odbyło się w drugim terminie, czyli o godzinie 19:15.

W zebraniu uczestniczyło kilku zaproszonych gości specjalnych: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki – Mirosław Wieczór, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki – Sławomir Śniegowski oraz Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego – Bernard Broński. Czytaj dalej

Podsumowanie 2013

W czwartek 27 marca w naszym klubie odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które podsumowało miniony 2013 rok.

W zebraniu uczestniczyła niespełna połowa wszystkich członków, stąd zgodnie ze statutem klubu ustanowiono drugi termin spotkania na ten sam dzień, by móc w zgodzie statutu podejmować wiążące decyzje.

Zebranie miało status sprawozdawczego, jednak obok sprawozdań merytorycznych dokonano wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej, z uwagi na rezygnację złożoną przez przez jednego z dotychczasowych członków. Jednogłośnie na Członka Komisji Rewizyjnej wybrano Wiesława Grzywaczewskiego. Serdecznie gratulujemy wyboru.

Część sprawozdań rozpoczął Prezes Maciej Kląskała, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił dokonania klubu z roku 2013. Było co przedstawić, bo miniony rok był sportowo najlepszym rokiem w historii klubu. Aż osiemnaście medali z Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych zrobiło wrażenie na przybyłych na zebranie Członków Honorowych klubu. Dodatkowo bardzo udanie wyglądał rok po stronie organizacyjnej. Remont kręgielni był niewątpliwie sukcesem zarządu, który przeprowadził trójstronne rozmowy z firmą Amica, Gminą Wronki a miał też duży wpływ na wykorzystanie środków z Ministerstwa Sportu. Wiceprezes Filip Brzóska przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe a Członek Komisji Rewizyjnej – Andrzej Liszkowski – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w której poprosił zgromadzonych o udzielenie absolutorium.

Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte a zarząd otrzymał absolutorium, również bez sprzeciwów i wstrzymania głosu.

W części wolnych głosów Prezes Klubu przedstawił propozycję nowego logo klubu, które spełni nowoczesne standardy a przede wszystkim umożliwi prezentację w nim logo sponsora. Zdaniem Tadeusza Ziołka logo powinno zostać zaakceptowane przez firmę Amica, z czym zgodzili się pozostali członkowie. Jednogłośnie uchwalono, że zarząd ma zgodę na przyjęcie logo klubu ale wcześniej jest zobowiązany do przeprowadzenia stosowanych rozmów z firmą Amica.

W krótkiej dyskusji większość uznała, że klub rozwija się w dobrym kierunku. Negatywnie odniesiono się do dużej grupy członków klubu, dla której tradycją staje się brak uczestniczenia w zebraniach członków.

Podsumowując, spotkanie odbyło się w dobrej atmosferze, z pozytywnym odbiorem. Możemy sobie życzyć, by kolejne lata przynosiły nam również tyle zadowolenia.

Podsumowanie 2013

Zaszufladkowano do kategorii Zarząd

Zmieniliśmy nazwę klubu…

W dniu 27.12.2012 roku w naszym klubie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (NWZC), które Zarząd Klubu Kręglarskiego zwołał na swoim posiedzeniu 23 listopada.

Celem zwołanego NWZC były zaproponowane zmiany do statutu klubu, które są związane z podpisaną w 2012 roku pięcioletniej umowy z firmą Amica Wronki S.A.

Na jej mocy do nazwy klubu został dodany człon Amica i od nowego roku klub będzie przez najbliższych kilka lat funkcjonował pod nazwą Klub Kręglarski Dziewiątka-Amica Wronki.

Dodatkowo NWZC zatwierdziło zmianę w statucie, która precyzuje sposób informowania członków o Walnych Zebraniach Członków – do tej pory w tym względzie statut nie był precyzyjny.

Spotkanie było przeprowadzone sprawnie – a dzięki temu, że na zebranie przybyło 35 członków uprawnionych do głosowania (na 60 członków uprawnionych do głosowania) wszystkie uchwały dotyczące zmiany statutu są wiążące.

Na koniec spotkania – Prezes Klubu – Maciej Kląskała złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne, w których podkreślił że kończący się rok był sportowo udany i takiego lub lepszego życzył wszystkim klubowiczom.

Biuletyn – Wronieckie Kręgle

Ogłaszamy nową inicjatywę, na którą się zdecydowaliśmy. Z uwagi na to, że zauważyliśmy iż od ponad 7 lat nie jest prowadzona kronika klubowa – obawiamy się, że historia naszego klubu zacznie być „dziurawa”…

Stąd mimo cyfrowej wersji opisywania naszej historii – portal klubowy 9wronki.pl, będziemy wydawać w formie drukowanej – biuletyn – Wronieckie Kręgle. Będą tam znajdować się opisy najważniejszych wydarzeń z życia wronieckiego klubu.

Numer jeden jest już na ukończeniu. Biuletyn będzie również umieszczany w formacie PDF na naszym portalu. Oczywiście z uwagi na nasze małe doświadczenie w publikacji – przepraszamy za jakość, która na pewno z numeru na numer będzie lepsza.

Nasze wydawnictwo będzie dostępne w formie drukowanej na kręgielni oraz w wybranych punktach (np. w Urzędzie Miasta i Gminy). Zakładamy, że materiał w tej formie będzie publikowany co 2-3 miesiące oraz przy okazji dużych wydarzeń jak np. Puchar Wronek, Amica Cup…

Najnowszy numer -> nr 1_2012