Walne Zebranie Członków za rok 2023

Zarząd Klubu Kręglarskiego „Dziewiątka-Amica” Wronki w dniu 08.05.2024 roku podjął decyzję o zwołaniu na dzień 20.06.2024 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków za rok 2023.

Zebranie odbędzie się 20.06.2024 r. w o godzinie 19:00 w pierwszym terminie, a przy braku quorum o godzinie 19:15 w drugim terminie, na ul. Nowa 1, Wronki w Wigwamie.

Zapraszamy

Plan Zebrania:

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez  Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie merytoryczne Klubu za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za 2023 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Głosowanie za zatwierdzeniem sprawozdań.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie zebrania