Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków za 2019 – ONLINE

W tym trudnym roku, w którym wiele ograniczeń niesie nam pandemia, czekaliśmy długo na to, by móc spotkać się wspólnie i podsumować 2019 rok. Niestety dłużej czekać nie możemy a ze względu na dużą liczbę członków i to, że nie chcemy narażać nikogo, Zarząd w dniu 04.12.2020 podjął decyzję o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków na dzień: 21.12.2020 r. godz. 20:00

Zebranie odbędzie się w trybie ONLINE na platformie Teams. Przy połączeniu możemy wybrać opcję w przeglądarce aby nie było trzeba instalować oprogramowania.

Od godziny 19:50 będziemy wpuszczać wszystkich, którzy zdecydują się uczestniczyć w zebraniu. Kilka istotnych zasad:

 1. Przy łączeniu podajemy swoje Imię i Nazwisko – po zweryfikowaniu listy członków będziemy wpuszczać z poczekalni. Nie będziemy wpuszczać osób anonimowych.
 2. Wyciszamy mikrofony – jeśli ktoś chce zabrać głos podnosi rękę (klikając w ikonę „łapki”).
 3. Po zabraniu głosu opuszczamy rękę (ponownie klikając ikonę „łapki”.
 4. Podczas głosowań będziemy używać również wirtualnej ręki – co usprawni nam liczenie głosów.

W przypadku braku wymaganej (połowy) liczby członków zebranie odbędzie się w drugim terminie 21.12.2020 o godzinie 20:10. Na drugi termin będziemy oczekiwać podłączeni w pokoju Teams.

PLAN ZEBRANIA

 1. Otwarcie i powitanie.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Zebrania przez  Komisję Mandatowo-Skrutacyjną.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie merytoryczne Klubu za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie finansowe Klubu za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu za 2019 rok.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 11. Głosowanie za zatwierdzeniem sprawozdań.
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie zebrania.

W imieniu Zarządu
Maciej Kląskała