Nowy regulamin płacenia składek klubowych

Zarząd Klubu w dniu 25.03.2015 r. podjął uchwałą decyzję o zmianie regulaminu płacenia składek członkowskich. Nie uległa zmianie wysokość składki a zmiany miały na celu ujednolicenie zasad, by poprawić skuteczność ściągalności składek.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wszystkich członków i przestrzeganie zasad w nim obowiązujących.

Przypominamy, że wszelkie regulaminy są dostępne w zakładce Sprawy Klubowe.

REGULAMIN PŁACENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH [pdf]