Nowy, stary Prezes…

W dniu 19 marca odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków, które głównym celem było wybranie nowych władz klubu na kadencję 2015-2018.

Z uwagi na brak kilku członków do uzyskania quorum, zebranie odbyło się w drugim terminie, czyli o godzinie 19:15.

W zebraniu uczestniczyło kilku zaproszonych gości specjalnych: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki – Mirosław Wieczór, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki – Sławomir Śniegowski oraz Prezes Polskiego Związku Kręglarskiego – Bernard Broński.

Dzięki sprawnie przeprowadzonej selekcji poszczególnych komisji, które miały czuwać nad przebiegiem zebrania, udało się szybko przejść do najważniejszych punktów spotkania.

Najpierw wszyscy z uwagą zapoznali się ze sprawozdaniami za miniony rok 2014. Prezes Kląskała przedstawił już tradycyjnie w pokazie multimedialnym merytoryczną część sprawozdania. Dzięki telewizji internetowej Wronieckiego Bazaru można zapoznać się z tą prezentacją (i nie tylko) na kanale youtube.

Inne części przedstawione na video znajdziecie w artykule Wronieckiego Bazaru tutaj.

Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami, w której nie brakowało słów uznania do dokonań klubu nie tylko w roku 2014 ale też tego w jaki sposób klub rozwinął się w całej kadencji. Miłe słowa skierował w pierwszej kolejności Prezes Honorowy klubu – Wojciech Kudliński, który nie krył wzruszenia, że tak dobrze klub kontynuuje tradycje. Zwrócił uwagę, że nadchodzi jubileusz 40-lecia klubu, który ma nadzieje zostanie dobrze przygotowane. Następnie Prezes Broński w swoim wystąpieniu podkreślał, że klub z Wronek jest wzorem do naśladowania dla innych i jest aktualnie najlepiej zorganizowanym klubem w kraju. Ciepłe słowa skierowali również włodarze miasta, potwierdzając że dobrze wiedzieć, że pieniądze, które zasilają klub są dobrze wydanymi. Po sesji wystąpień ustępujący Zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium.

W kolejnym punkcie wybrano Prezesa, jedynym kandydatem był dotychczasowy Prezes – Maciej Kląskała, który zgodził się kontynuować swoją misję – a już w sprawozdaniu merytorycznym podkreślał, że ma kolejne pomysły na rozwój kręgli we Wronkach. Wybór stał się formalnością, bez żadnego sprzeciwu i wstrzymywania się Kląskałę wybrano na kolejną kadencję. Chwilę później tradycyjnie to właśnie Prezes zaproponował pełny skład Zarządu – poszerzonego tym razem do 7 osób. Sześć kandydatur na Członków Zarządu, przedstawionych przez Prezesa było jedynymi (z sali żadna nowa kandydatura nie padła). Po znów jednomyślnym głosowaniu wybrano Członków Zarządu: Natalię Skrzypczak-Bączkiewicz, Romana Bączkiewicza, Filip Brzóskę, Marcina Michalaka, Tomasza Michalaka i Krzysztofa Sawalę.

Nowy Zarząd w najbliższym czasie ukonstytuuje się i poda wszystkie funkcje, jakie zostaną rozdysponowane.

Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Wiesław Grzywaczewski, Andrzej Liszkowski i Leszek Kowalski.

W wolnych głosach padła m.in. propozycja likwidacji Komisji Statutowej, która nie wniosła żadnych poprawek do statutu, stwierdzając brak konieczności modyfikacji tego dokumentu. Uchwała jednomyślnie została podjęta.

Maciej Kląskała omówił również jubileuszowy sezon 2015/2016, w którym to klub będzie świętował dwie rocznice: 30-lecia działalności sportowej klubu Dziewiątka (rok 2015) oraz 40-lecia istnienia klubu (rok 2016). Z tego powodu na wniosek Prezesa dokonano wyboru Komitetu Organizacyjnego: Tomasz Cyran, Wiesław Grzywaczewski, Piotr Piasek, Wojciech Kudliński. Skład komitetu zostanie w najbliższym czasie uzupełniony o 3 osoby z zarządu.

Po tym, zebranie zakończono.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz członkom, zwracając jednak uwagę pozostałym członkom, że udział w Walnych Zebraniach jest jednym z podstawowych obowiązków, które oznacza czynny udział w życiu stowarzyszenia.