Zmieniliśmy nazwę klubu…

W dniu 27.12.2012 roku w naszym klubie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (NWZC), które Zarząd Klubu Kręglarskiego zwołał na swoim posiedzeniu 23 listopada.

Celem zwołanego NWZC były zaproponowane zmiany do statutu klubu, które są związane z podpisaną w 2012 roku pięcioletniej umowy z firmą Amica Wronki S.A.

Na jej mocy do nazwy klubu został dodany człon Amica i od nowego roku klub będzie przez najbliższych kilka lat funkcjonował pod nazwą Klub Kręglarski Dziewiątka-Amica Wronki.

Dodatkowo NWZC zatwierdziło zmianę w statucie, która precyzuje sposób informowania członków o Walnych Zebraniach Członków – do tej pory w tym względzie statut nie był precyzyjny.

Spotkanie było przeprowadzone sprawnie – a dzięki temu, że na zebranie przybyło 35 członków uprawnionych do głosowania (na 60 członków uprawnionych do głosowania) wszystkie uchwały dotyczące zmiany statutu są wiążące.

Na koniec spotkania – Prezes Klubu – Maciej Kląskała złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne, w których podkreślił że kończący się rok był sportowo udany i takiego lub lepszego życzył wszystkim klubowiczom.